Tak, fordi du så med i kyllingestalden

 

Fra tirsdag d. 8. februar til mandag d. 14. marts 2022 sendte Landbrug & Fødevarer live i 35 dage fra kyllingeproducent Solveig Nørmarks kyllingestald i Vestjylland.

Mange tusinde mennesker har set med på vores livestream fra en typisk, dansk slagtekyllingestald med Ross 308 kyllinger.

Vi har sendt direkte, non stop og helt uredigeret fra tirsdag 8. februar kl. 7.00 til mandag 14. marts 2022 kl. 6.00.

Vores livestream sluttede efter 815 timer, da kyllingerne var hentet til slagtning, og stalden tom.

På første dag blev der sat 32.000 nyklækkede kyllinger ind i stalden.

De følgende 35 dage skiftede kyllingerne fra gule dun til hvide fjer, og de voksede fra cirka 40 gram til cirka 2100 gram.

Tak til landmand Solveig Nørmark for at lukke os ind i sin stald og sin hverdag!

Læs mere om baggrunden for projektet her:

 

 

Se kyllingernes udvikling

 

Dag 2

Den lille kylling vejer cirka 40 gram. I løbet af de første tre dage udvikler appetitten sig, og de har fra dag et adgang til foder og vand. Det har alle slagtekyllinger i Danmark, og de går frit omkring i stalden. I løbet af de første 1-2 uger begynder kyllingerne at sætte hvide fjer i stedet for de gule dun.

 

Dag 14

En kylling vejer nu cirka 400 gram. Kroppen begynder at være mere dækket af fjer, og vingerne vokser hurtigt. Der er mørkt i stalden 6 timer i døgnet. Kyllingernes foder tilpasses løbende kyllingernes behov med blandt andet vitaminer og mineraler. Landmanden går gennem stalden flere gange dagligt og kan bl.a. bedømme kyllingernes trivsel på, hvordan de opfører sig. Deres måde at pippe på kan eksempelvis være med til at fortælle landmanden, hvordan de har det.


Dag 34

Kyllingerne har nu en størrelse, hvor de begynder at spise mere foder og drikke mere vand. Dagen før de skal slagtes har de en gennemsnitlig vægt på cirka 2.100 gram. Selvom kyllingerne vokser og fylder mere i stalden, kan man stadig se bare områder med det tørre, porøse staldunderlag. Det skyldes, at kyllingerne godt kan lide at lægge sig op ad hinanden, når de sover og strækker ben.

Solveig Nørmark og hendes kyllinger

Solveig Nørmark driver til dagligt en kyllingeproduktion i Vestjylland sammen med sin mand Jens Kristian, hvor de årligt producerer 550.000 slagtekyllinger.

Læs mere om landmanden Solveig Nørmark og hendes produktion her. 

Vidste du at? 

  • I Danmark er der omkring 200 slagtekyllingeproducenter fordelt på 220 ejendomme.

  • Vi har tre forskellige slags kyllingeproduktioner; fritgående kyllinger, økologiske kyllinger og konventionelle kyllinger.

  • Konventionelle kyllinger udgør omkring 95 % af den samlede produktion. Dernæst er den mest udbredte produktion økologiske kyllinger.

  • Der findes flere forskellige racer til kyllingeproduktion. De mest udbredte er Ross, Ranger Gold og Hubbard

  • I Danmark bliver der hvert år slagtet cirka 100 millioner kyllinger.

  • Danske kyllingeproducenter har særligt fokus på god dyrevelfærd, hvor kyllingerne kan gå frit rundt i stalden, har fri adgang til vand og foder, har god trædepudesundhed, ikke bliver næbtrimmet og bedøves inden slagtning.

  • Dansk kylling er fri for salmonella. Siden 2007 har Danmark haft nultolerance overfor salmonella i kyllingekød. Danske kyllinger er underlagt et af verdens mest restriktive kontrolprogrammer for bakterier som salmonella og campylobacter.

    Kyllingerne testes for salmonella to gange med ca. 10 dages mellemrum inden slagtning. Kyllingerne testes for alle typer af salmonella. For udenlandsk fjerkrækød (undtagen det nordiske) gælder lempeligere EU-krav for test af salmonella. Dansk kylling har derfor opnået særstatus i EU.

Læs mere om kyllingeproduktionen i Danmark her: